APS- therapie

 


 

APS stimuleert je cellen tot herstel
APS-therapie is een bijzonder effectieve behandelmethode, die het lichaam aanspoort tot herstel. De combinatie van pijnbestrijding, herstel en energieverhoging zorgt ervoor dat APS-therapie zeer succesvol is. Door een prikkeling te geven in het lichaam, door middel van een APS-toestel, worden de cellen gestimuleerd tot herstel. De prikkeling is een nabootsing van de lichaamseigen zenuwimpuls; de Actie Potentiaal. Dit signaal is van nature aanwezig in het lichaam om er voor te zorgen dat alle belangrijke processen plaatsvinden.

APS-therapie zorgt ervoor dat het lichaam wordt aangespoort, tot de aanmaak van stoffen die ons leven bepalen, zoals lichaamseigen ontstekingsremmers en pijnstillers. Deze stoffen zijn belangrijk om de pijn te verlichten of weg te nemen. Door APS wordt ongeveer 5 tot 8 keer meer ATP (Adenosinetrifosfaat) vrijgemaakt. Deze stof is de belangrijkste energiebron in de cellen en van groot belang voor het genezingsproces.  De doorbloeding wordt verbeterd en er zal herstel optreden van de weefsels. APS-therapie zorgt ervoor dat de pijn wordt weggenomen, niet dat deze onderdrukt wordt!Hoe werkt APS-therapie?
APS werkt door middel van microstroom en spoort het lichaam aan tot herstel. De combinatie van pijnbestrijding, herstel en energiebevordering maakt van APS-therapie een van de meest succesvolle therapieën. Dit wordt behaald door een lichte (pijnloze) prikkeling aan te bieden aan het lichaam. De prikkeling is een nabootsing van de lichaamseigen zenuwimpuls, de Actie Potentiaal. Dit is een signaal in ons lichaam welke nodig is om het lichaam in conditie te houden. Alle belangrijke processen in ons lichaam worden gestuurd door dit signaal.

APS spoort het lichaam aan tot aanmaak van stoffen die ons leven bepalen: bijvoorbeeld lichaamseigen ontstekingsremmers en pijnstillers. Deze zijn nodig om de klachten aan te pakken en de pijn te verlichten of weg te nemen. Met APS-therapie wordt er gemiddeld 5 tot 8 keer meer ATP (adenosinetrifosfaat) vrijgemaakt. ATP is de belangrijkste bron van energie van de cel, ook wel levensmolecuul genoemd en daarom van groot belang voor het genezingsproces. Door de grote hoeveelheden ATP verbetert de doorbloeding en het herstel van weefsels. Het lichaam krijgt hierdoor de nodige energie om te kunnen genezen en lichaamsfuncties te herstellen zodat u zich fitter gaat voelen. APS is dus geen pijn onderdrukker maar neemt de pijn en vermoeidheid weg, door de oorzaak (grotendeels) aan te pakken.
Hoe ziet een behandeling er uit?

Alvorens we met de eerste behandeling starten vindt er een uitgebreid intakegesprek plaats waarvoor u een intakeformulier in kunt vullen. Op basis van de gegevens die u in het intakeformulier vermeld heeft en hetgeen tijdens het intakegesprek besproken is, maak ik een persoonlijk behandelplan. Hierna kan de eerste behandeling plaatsvinden.
Een behandeling met APS is een prettige, niet pijnlijke behandeling. U ervaart hooguit een aangename tinteling of lichte prikkeling en verder zult u niets van de behandeling voelen. Er worden 2-4 elektroden op het lichaam aangebracht, waarbij u zich niet hoeft te ontkleden. Deze elektroden worden aangesloten op het APS-apparaat die een micro-electrostroom opwekt (Actie Potentiaal). Volgens uw persoonlijke behandelplan, gericht op uw klachten wordt u dan gedurende 16 - 32 minuten behandeld. Een eerste behandeling met intake duurt ongeveer 75 minuten. Een vervolgbehandeling duurt 45 minuten. Aan te raden is om na iedere behandeling e
xtra veel water te drinken, waardoor de afvalstoffen die vrij komen, worden afgevoerd via de urine.
Hoe vaak behandelen?

Het effect van APS-therapie is per persoon verschillend. Het hangt ook af van de aard van de klacht en hoe lang deze al bestaat. De eerste 2 weken kom je 2 a 3 keer per week voor een behandeling. Gemiddeld kun je stellen dat je na ongeveer 6 behandelingen een verbetering moet ervaren, maar eerder kan natuurlijk ook. Tijdens iedere behandeling evalueren we hoe het gaat.Kan APS-therapie toegepast worden als je medicijnen gebruikt?

Ja, APS-therapie kan toegepast worden bij de meeste medicijnen. Enige uitzondering hierop zijn zware pijnstillers (opiaten). Hierbij wordt het doel, (extra) pijnbestrijding later bereikt, doordat opiaten de zenuwbanen bezetten en er meer behandelingen nodig zijn om tot een goed resultaat te komen!

 
Geschiedenis APS-therapie
APS therapie is in de jaren negentig in Zuid-Afrika ontwikkeld. Een artikel in een medisch tijdschrift over de lichaamseigen actiepotentiaal ligt ten grondslag aan de therapie. In dit artikel werd uiteengezet dat de actiepotentiaal essentieel is voor het lichaam en alle lichaamsprocessen. In het artikel werd de verwachting uitgesproken dat door dit signaal te simuleren de effecten van pijn bestreden konden worden.
 

 


Al snel hierna is begonnen met het bedenken van de therapie en het ontwerpen van het APS-apparaat. Er waren 10 ontwerpen voor nodig voordat een eerste werkende prototype in gebruik genomen kon worden. Hiermee werd iemand behandeld waarvan allebei de ellebogen volledig verbrijzeld waren door een vliegtuigongeluk. De pijnverlichting die door deze behandeling bewerkstelligd werd was fenomenaal.

Hierna werden er meer testen gedaan en werden er meer apparaten gebouwd. Door de behaalde successen kwam APS steeds meer in de belangstelling van de wetenschappelijke wereld.
Een belangrijk voorbeeld is Prof. Christiaan Barnard (†), die wereldwijd bekend staat als groot pionier in chirurgie. Hij heeft op 3 december 1967 de eerste succesvolle open hart transplantatie verricht. Hij leed zelf aan artritis in de schouders en nek waardoor opereren nagenoeg onmogelijk werd. Doordat hij in aanraking kwam met APS-therapie en zichzelf ging behandelen, voelde ook hij een dusdanige verbetering dat hij zijn werkzaamheden als chirurg nog lange tijd kon voortzetten.

In 1993 werd het eerste seriematige APS-apparaat gebouwd. 
Het  APS-apparaat diende aan de IEC normen te voldoen om het buiten Zuid-Afrika in de handel te brengen. Vervolgens moest de effectiviteit aangetoond worden met klinische onderzoeken. Nadat dit was gebeurd kreeg APS het FDA keur. Kort daarna volgden meer en meer internationale keurmerken.

In 1998 is APS in bezit van het CE keur gekomen en kon de handel in Europa starten en ondertussen wordt het APS-apparaat in Nederland vervaardigd.

In datzelfde jaar is het APS-apparaat geïntroduceerd op de "International Invention Show" te Geneve in de divisie "Medical Equipment". Hier werd het APS-apparaat als enorme vooruitgang in de medische wereld aangemerkt. Dit resulteerde in de gouden medaille voor dat jaar.  APS Therapy won op 25 april 2013 de prestigieuze Grünenthal pain commissioning award. Een enthousiast team van 3 Britse artsen van een pijnkliniek in het Engelse Hull diende een rapport in bij de Grünenthal commissie waarin ze de grote successen beschreven die ze behalen bij het behandelen van pijn bij MS patiënten door middel van toepassing van APS Therapy. De onafhankelijke commissie raakte onder de indruk en moedigde het team aan om verder te gaan met de procedure om in aanmerking te komen voor de award van 2013. In totaal deden er 46 teams uit heel Groot Brittannië mee aan de strijd. APS Therapy kwam daarbij als winnaar uit de bus.


Klik hier voor video: Grünenthal pain commissioning award
Wetenschappelijk onderzoek

Hieronder volgt een overzichtelijk bestand van de meeste onderzoeksresultaten. waar de belangrijke passages in gemarkeerd staan. Afzonderlijke onderzoeken staan hieronder ook vermeld met een korte samenvatting.

 

APS Therapy: Klinische Studie APS Therapy – Huisarts (uittreksel van het onderzoek)

 • De huisarts die dit onderzoek uitvoerde, noteerde de volgende bevindingen:

 • "dit onderzoek liet mij toe om op korte tijd ervaring op te doen met APS Therapie en ook een voorstelling te krijgen van de plaats die APS Therapie zou kunnen innemen in de eerstelijnsgezondheidszorg.

 • Niettegenstaande de korte behandelingsduur – vijf behandelingen over tien dagen – is duidelijk dat APS voor een aantal pathologiën betere therapeutische resultaten oplevert dan de gebruikelijke aanpak of zelfs acupunctuur. In volgorde van effectiviteit komen vooral de klachten in aanmerking die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan oedeem zoals o.a. ecchymose, lymfoedeem, spierkrampen, lumbago, spierscheuren, nervus medianus-pathologie, nervus facialisparese.

  Verder heb ik in het onderzoek een vrij behoorlijk effect gesorteerd bij distorsie en peesontstekingen.

  Belangwekkend is de vaststelling dat ook onverwachte resultaten werden geboekt bij andere in mijn praktijk behandelde aandoeningen zoals sinusitis en ulcus cruris. Ulcuspatiënten hebben duidelijk minder pijn en zien de wonden droger worden.

  Ik stond versteld over de toch vrij belangrijke therapiewinst voor de patiënt, naast de substantiële economische winst voor de therapeut en de maatschappij.

  Ik hoop in de toekomst te kunnen deelnemen aan meer gerichte studies met grotere aantallen patiënten, bijvoorbeeld voor fibromyalgie.

  Zeker is dat met APS Therapie nieuwe behandelingsperspectieven ontstaan voor de huisarts en thuisgezondheidsmedewerkers. Met een zeer individuele aanpak en met de mogelijkheid van thuisbehandeling, zonder belangrijke risico’s en tegen een redelijke prijs.”

 

APS Therapy: Onderzoek bij 285 patienten met chronisch pijn (uittreksel)

 • Het is bekend dat A-beta vezels (laag drempelige mechanoreceptoren in de huid) signalen collateraal doorgeven naar het ruggenmerg, welke in botsing komen met de nociceptoren van de A-delta en C-pijn vezels, welke of effectieve wijze de gevoeligheid van deze nociceptoren kunnen reduceren. Derhalve kan een electrische impuls welke de A-beta vezels stimuleert op effectieve wijze de pijn reduceren. Electrotherapie wordt derhalve vaak gebruikt voor terug dringen van pijn en zwelling

 • In deze studie de pijnverlichting gemeten bij behandeling met een Visueel Analoge Pijn Schaal (VAPS) en een Mobiliteits Index (MI) bij 285 patiënten met uiteenlopende diagnoses met betrekking tot pijn. De patiënt werd geëvalueerd voor een nul-meting de eerste dag en vervolgens na vijf achtereenvolgende dagen van behandeling met APS Therapy. De gemiddelde VAPS en MI waarden zijn significant verbeterd in de gehele groep. De groep is verdeeld in de leeftijd boven en onder de 50 jaar en beide groepen reageerden positief. Op klinische grond en door zelf evaluering van patienten was de APS Therapy succesvol. APS Therapy gebruikt de perifere zenuw simulatie om de pijn te verlichten. Er wordt gebruik gemaakt van de gevoelige A-beta vezels welke de stimulatie van de C-vezels belemmerd (nociceptoren) en daardoor de pijn dempt.

 Powered by webXpress